“Anaking, geura teuteup ieu langit, geura tancebkeun impian jeung harepan hidep saluhur luhurna lir langit anu teu weleh mawa kaendahan, da hirup mah gumantung kana pangharepan jeung cita-cita urang. Anaking geura papag jeung geura udag eta impian téh sing ngawujud dina kanyataan sing ngabukti dina bebeneran ku elmu jeung kasholehan…”

Iklan